Morpho zephyritis (Upperside), Image #1

Catalog #2B0025: Morpho zephyritis (Upperside)   Next
Catalog #2B0025: Morpho zephyritis (Upperside) (click to close)
Catalog #2B0025: Morpho zephyritis (Upperside)   Next